Webshop Login
Direct toegang tot onze webshop!

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Nog geen inlog? Neem dan contact met ons op.

INFO AANVRAGEN
tel: +31 (0) 297 380 999

Wilt u meer informatie over de webshop vul dan het formulier hieronder in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen en op welke wijze wij deze verwerken.

 

Van Dijk Bloemen  BV is de overkoepelende fiscale eenheid. Hieronder vallen Van Dijk Bloemen BV,  Breur Bloemen- en Plantenexport  en handelsnaam KaPri International, hierna te noemen Van Dijk Bloemen bv. Alle benoemde aspecten zijn geldig voor alle bovenstaande BV’s 

Onze contactgegevens zijn: 

Legmeerdijk 313
1431 GB Aalsmeer

Postbus 75819
1118 ZZ Schiphol

www.vandijkbloemen.nl

 

Wij hanteren de volgende uitgangspunten betreffende de AVG: 

 

Rechtmatigheid en transparantie 

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen. Wij slaan alleen de gegevens op die wij nodig hebben en de gegevens zijn altijd inzichtelijk voor de betreffende persoon. 

 

Doel 

Van Dijk Bloemen bv verwerkt persoonsgegevens alleen met een rechtvaardige grondslag. Dit houdt in dat we uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waar ze voor verzameld zijn. 

 

Welke gegevens verzamelen wij: 

 

In het geval van klanten: 

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Afleveradres
 • Financiële gegevens voor het afrekenen van de producten (IBAN, Swift, bankrekeningnummer) 
 • KvK 
 • BTW nummer 

Wat is het doel hiervan: 

 • Contact onderhouden met onze klanten  
 • Gegevens van de gekochte producten digitaal versturen 
 • Gekochte producten op de juiste locatie afleveren 
 • Op de juiste manier afrekenen 
 • Uitnodigingen versturen betreffende de vaktentoonstelling en/of huisbeurs 

In geval van leveranciers: 

 • Naam, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer 
 • E- mail-, en EKT-adres 
 • Contactpersonen 
 • Financiële gegevens voor het afrekenen van de producten (IBAN, Swift, veilingnummer) 

Wat is het doel hiervan: 

 • Contact onderhouden met onze leveranciers  
 • Bestellingen doen 
 • Gegevens van de gekochte producten digitaal ontvangen 
 • Betaling op de correcte manier en naar het juiste rekeningnummer 
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen 
 • Uitnodigingen versturen betreffende de vaktentoonstelling en/of huisbeurs 

 

Dataminimalisatie 

Van Dijk Bloemen streeft naar minimale gegevensverwerking. Wij slaan alleen gegevens op welke benodigd zijn voor het afgesproken doel, welke bovenstaand benoemd staan. 

 

Grondslag 

Wij verwerken uw persoonsgegevens vanwege de noodzakelijke voorwaarde om te voldoen aan de overeenkomst die wij met u als: 

 • klant hebben gesloten, met als doel het leveren van bloemen, planten en aanverwante producten 
 • leverancier hebben gesloten in verband met het leveren van producten en/of verlenen van diensten 

 

Bewaartermijn 

Van Dijk Bloemen bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de taken te kunnen uitoefenen en/of aan de wettelijke verplichtingen te voldoen 

 

Integriteit 

Van Dijk Bloemen bv gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door de daarvoor speciaal aangewezen medewerkers en worden alleen gebruikt voor het overeengekomen doel. Van Dijk Bloemen bv heeft de toegang tot deze gegevens beveiligd. 

Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden, dan wordt de persoon die dit betreft, hiervan door ons onmiddellijk op de hoogte gesteld. 

 

Delen met derden 

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Van Dijk Bloemen bv afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. U moet hierbij denken aan externe adviseurs of dienstverleners, de belastingdienst of toezichthoudende autoriteiten. Deze afspraken voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

Rechten van de betrokkenen 

De rechten van de betrokkenen worden altijd in acht genomen: 

 • U heeft recht van inzage in hetgeen Van Dijk Bloemen bv van u heeft      opgeslagen 
 • U heeft het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen 
 • U heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen 

Wijzigingen 

In het geval van wijzigingen op deze privacyverklaring, zullen wij u hierover via onze website op de hoogte houden. 

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 24 mei 2018 

 

Mocht u op basis van bovenstaande privacyverklaring behoefte hebben om een aparte overeenkomst met ons af te sluiten of wilt u uw gegevens wijzigen?  Neem dan contact met ons op via de email: marjon@vandijkbloemen.nl  of telefonisch via 0297-380981

Copyright Van Dijk Bloemen 2019